Cartref > Newyddion > Cynnwys
6 Strôc yn Eich Dysgu Chi Ydw Y Blociau Gwydr Ystafell Gawod Glanhau
Jul 24, 2017

Mae 6 strôc yn eich dysgu chi i wneud yr ystafell gawod yn Gwydr Blociau'n lân
1. Ar gyfer yr ystafell gawod, Glass Blocks ar y staeniau melyn melyn, mae angen i chi ddefnyddio glanhau glanhau gwydr, ac yna gall prysgwydd gyda lliain sych fod yn ddisglair fel newydd; a chawod rhannau o wahanol rannau'r ategolion caledwedd, ni allwch ddefnyddio'r asiant glanhau, Er mwyn osgoi cyrydu arwyneb, y ffordd orau yw sychu'n rheolaidd â lliain sych i gadw'n lân.

2. Ar gyfer y Blociau Gwydr o staeniau dŵr, gallwch fynd i'r archfarchnad i brynu addas ar gyfer maint eu drws gwydr ystafell gaeaf cartref y grisiau Gwydr Blociau (archfarchnadoedd, plastig neu stent metel a thrin, rhowch y stribed rwber, rhaid i'r hyd Gyda hyd yr ystafell wydr gyda'u hystafell gawod bron yr un fath, bydd yn rhy hir yn anghyfleus), ar ôl y baddon gyda Blociau Gwydr yn sgrapio'r ystafell gawod Gwydr Blociau wedi'u crafu, heb lawer o amser, dim ymdrech .

3. Os yw'r ystafell gawod ar y Blociau Gwydr gyda baw, finegr sydd ar gael a chymysgedd o halen ychydig o olchi hylif, gallwch gael gwared arno. Gallwch hefyd ddefnyddio'r past dannedd i'r gwydr ystafell ymolchi neu chwistrellu Glass Blocks eto, ac yna rhwbio â brws dannedd, yna golchwch y gwydr rhew gyda dwr cynnes.

4. Gallwch hefyd ddefnyddio glanhau ysbryd toiled glân, ac fel arfer dylai hefyd dalu sylw i gadw'n lân, bob dydd gyda chawod pan gaiff y gawod ei olchi.

5. Yn gyntaf, mae'r dŵr Blociau Gwydr yn chwistrellu'n gyfartal ar wyneb y Blociau Gwydr, ac yna ei sychu gyda brethyn meddal sych.

6. Noder na all y Blociau Gwydr eu crafu â gwrthrych caled, fel nad ydynt yn peryglu diogelwch Glass Blockss. Ystafelloedd cawod Mae Glass Blocks yn y gwaith glanhau bob dydd, ar ôl i bob golchi gael ei lanhau'n hawdd, er mwyn sicrhau cawod hir cawod llachar.
Gellir rhannu ystafell gawod yn ddwy - ystafell gawod syml a'r ystafell gawod gyfan cyn defnyddio ystafell gawod syml mwy a mwy o bobl, oherwydd syml, stylish a hardd, mae llawer o deuluoedd sydd newydd eu hadnewyddu yn bwriadu prynu. Mae'r farchnad gyfredol, pris drws cawod o fwy na mil ouan i ddegau o filoedd o ddoleri, yn ôl geiriau sgwâr o 300 yuan / metr sgwâr -800 yuan / metr sgwâr, mae'r gwahaniaeth yn bennaf yn y drws gwydr ystafell wely ansawdd ac Affeithwyr ansawdd.

Mae llawer o bobl yn meddwl bod trwchus y Blociau Gwydr yn well, ond nid yr achos. Y peth pwysicaf am yr ystafell gawod yw'r graddau y bydd y Gwydr Gwydr tymherus yn eu hwynebu. Mae trwch y Blociau Gwydr yn bwysig i ymddangosiad yr ystafell gawod yn unig. Mae'r farchnad i werthu rhai o'r ystafell gawod ddrutach, yn bennaf gan gynhyrchu gweithdai bach ddim yn cael eu cynhyrchu, ac yna'n pasio normau gweithgynhyrchwyr y brand.

Er mwyn lleihau costau, mae llawer o wneuthurwyr bach hyd yn oed yn defnyddio Glass Blocks lled-dymhorol neu Rewan Glass Blocks. Mae'r Blociau Gwydr hyn wedi'u gwneud o ystafell gawod, sy'n agored i ffactorau allanol. Fel y gaeaf gyda dŵr poeth neu haf gyda dŵr oer, mae'n gallu byrstio, bydd y balast gwydr wedi'i dorri'n gyflym, mae'n hawdd ei brifo. Ac mae rheoleiddio cynhyrchu gwydr o berfformiad diogelwch gwydr yn uchel iawn.